Polični regali serije UNIRACK

Štampa

Serija UNIRACK predstavlja ojačanu seriju SUPER 1/2/3. Njegova glavna osobenost je vertikalni stub od kutijastog limenog profila u obliku slova T. Ovim je omogućena veća nosivost regala i visine do 8000 mm i poboljšan estetski utisak. Svi ostali elementi serije SUPER 1/2/3 koriste se i u ovom sistemu. Zbog svoje povećane nosivosti i pouzdanosti, pored napred navedenih oblasti, proširuje primenu i na smeštaj teških predmeta (skupi elektronski uređaji, manje palete i kontejneri).

 

Pogledajte galeriju fotografija!

Preuzmite UNIRACK katalog u PDF formatu!